XXV. Európske Ľudové Remeslo
cech súkenníkov a povrazníkov
drumbľa - ľudový hudobný nástroj (jaw harp - folk music instrument)

XXV. Európske Ľudové Remeslo - Kežmarok
cech súkenníkov a povrazníkov
drumbľa - ľudový hudobný nástroj (jaw harp - folk music instrument)
Návštevy
doteraz:


by www.EĽRO.sk