XXVI. Európske Ľudové Remeslo
Cech knihárov a Hrnčiarsky cech
Krvavé dejiny XIV. - SARA
V hrade boli v roku 1942-1945 väznení Židia pred transportom do koncentračných táborov
(tabuľka pri vstupe do hradu)

XXVI. Európske Ľudové Remeslo - Kežmarok
Hrnčiarsky cech a Cech knihárov
Krvavé dejiny XIV. - SARA
V hrade boli v roku 1942-1945 väznení Židia pred transportom do koncentračných táborov
(tabuľka pri vstupe do hradu)
Návštevy
doteraz:


by www.EĽRO.sk