Menu
EĽRO
Historický trh - 1969 I. ročník EĽRO - 1991
II. ročník EĽRO - 1992
I. ročník THĽR - 1993
II. ročník THĽR - 1994
XV. ročník EĽRO - 2005
XVI. ročník EĽRO - 2006
XVII. ročník EĽRO - 2007
XVIII. ročník EĽRO - 2008
XIX. ročník EĽRO - 2009
XX. ročník EĽRO - 2010
XXI. ročník EĽRO - 2011
XXII. ročník EĽRO - 2012
XXIII. ročník EĽRO - 2013
XXIV. ročník EĽRO - 2014
XXV. ročník EĽRO - 2015
XXVI. ročník EĽRO - 2016
XXVII. ročník EĽRO - 2017
XXVIII. ročník EĽRO - 2018
XXIX. ročník EĽRO - 2019
XXX. ročník EĽRO - 2021 (2020)
XXXI. ročník EĽRO - 2023
Kežmarok - iné informácie
Diskusia (návštevná kniha)
Fotogaléria EĽRO - iné stránky
Kežmarok - iné stránky
Vyhľadaj
 
Web www.elro.sk
Spriaznené weby
www.sevcik.sk
Anton Budzák - drevorezba
Reklama
EĽRO - Európske ľudové remeslo
Ďakujem ... - 17. marec 2005 -
Pani Nore Baráthovej za nezištné poskytnutie informácií - svojich vlastných spomienok - o Historickom trhu z roku 1969 - predchodcovi EĽRO a THĽR v Kežmarku.
Historický trh 1969
V roku 1969 si mesto Kežmarok pripomínalo 700. výročie od udelenia mestských práv Belom IV. V rámci jubilea sa uskutočnili mnohé akcie - napríklad 1. mája 1969 historický sprievod, ktorý zobrazoval prierez históriou Kežmarku a v dňoch 30. - 31. augusta 1969 sa zase uskutočnil na Starom trhu historický trh. Obe akcie mali obrovský ohlas a zvečnili sa aj v masmédiách. Pár dní pred trhom sa rozdávali "letáky", ktoré oznamovali, že: „My, richtar, messka rada a cechowi maystri slobodneho kralowskeho mesta Käsmarku wazzenemu messtyanstwu, panom, panyam, poctiwim pannam, mladencom ako ay ostatnim na znamost dawame, zze dne 30. a 31. awgusta roku Pane 1969 welki wirocsni trh nassich slawnich cechow na Starom Trhu zadrzzani bude ...“
Ako pracovníčka kežmarského múzea som patrila do tímu, ktorý pripravoval sprievod i trh. Záležalo mi predovšetkým na trhu, aby sme Kežmarčanom - a nielen im - ukázali, ako skutočne staré trhy vyzerali. Už výber miesta bol situovaný tam, kde v minulosti trhy prebiehali: na ulici Starý trh. Vybrali sme si remeslá, ktoré sa zaoberali výrobou a získavaním potravín. Urobila som náčrty dobových trhových stánkov, resp. šiatrov, ktoré museli byť zdobené vývesným znakom alebo zástavkou toho remeselníka, prípadne „cechu“, ktorý v stánku predával svoj tovar. Napríklad mäsiari mali prasačiu hlavu, vinohradníci strapec hrozna, prípadne džbány, rybári rybu atď. Aj predávajúci musel byť v dobovom oblečení (na to sa tiež urobil náčrt) a mal aj dobové náradie. Bolo prekvapujúce, ako sa ľudia a podniky (napríklad Podtatranské reštaurácie, Zdroj atď.) zhostili svojich úloh, ako zháňali staré oblečenie, nástroje a pod ... Trh mal svoj priebeh - otvoril ho richtár so svojimi zbrojnošmi, prečítal znenie starého trhového práva z roku 1419 a na tyč sa vyvesila kežmarská zástava. Námestie bolo po dva dni plné a každý dúfal, že sa trhu bude pravidelne opakovať.
Začali však roky normalizácie ...
Po novembrovej revolúcii v roku 1989 - po 20 rokoch - ožila myšlienka vzkriesiť tento trh. Myšlienka oživenia remeselných tradícií v Kežmarku a starých jarmokov sa objavila vo volebnom programe KDH v koalícii s Demokratickou stranou a Stranou slobody. To bolo v decembri 1990.
Zhodou okolností na začiatku roku 1991 prišla do Kežmarku bratislavská tvorivá skupina EĽRO, ktorá ponúkla mestu podobné podujatie, na ktorom by sa prezentovali rôzni remeselníci.
Tak našiel starý historický trh po vyše 20 rokoch svoje pokračovanie.

Historický trh 1969 - fotografie


Európske Ľudové Remeslo
EĽRO - Kežmarok

TOPlist