medzinárodný festival remesiel
Európske ľudové remeslo
Tkáčsky cech
www.EĽRO.sk
vstúpte / enter

EĽRO
7.-9. júla 2017
venované Tkáčskemu cechu

Ďakujem Vám všetkým.
Ďakujem, že rovnako ako ja máte radi medzinárodný festival Európske ľudové remeslo (chvíľu aj Trh historických ľudových remesiel, aj Historický trh).
Ďakujem, že rovnako ako ja máte radi Kežmarok, staré ľudové remeslá, trhy, cechy ...
Ďakujem, že ste prišli na stránky projektu www.EĽRO.sk.

Európske ľudové remeslo
festival European folk craft
El Mercado de las Artesanias Populares de la Europa

TOPlist